language
 

销售热线:

0571-88867734
            

横幅厚度在线控制系统(COIL)

横幅厚度在线控制系统

系统简介

扫描架上可搭载具高精度厚度检测特性的气囊式厚度传感器,采用国际领先的低压微接触技术,实现纸张厚度在线无损检测;然后采用电磁感应加热技术,以非接触方式通过对压光机底辊或软压光钢辊进行分区局部加热使其产生热涨冷缩效应,以改变压光辊间的横幅间隙,从而达到调整纸张横幅厚度的目的。

 

产品特点

通过对压光机钢辊进行电磁感应加热,实现可控中高功能;

高分辨率的数据处理性能确保对精细分区纸张的厚度控制,完全杜绝成纸厚薄差异提高产品质量;

系统操作方便,快速的动态响应,在扰动如启动、断纸、换纸后能快速进入工作状态。

 

 

                                                        控制前

 

                                                        控制后